Huisregels

  • Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze huisregels voor jouw en onze veiligheid.
  • Wees aardig voor onze vrijwilligers! Ze doen hun best om het jou vandaag naar de zin te maken en alles veilig te laten verlopen. Beledig hen (en andere bezoekers) daarom niet en volg hun aanwijzingen altijd op.
  • Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico. De organisatie van Koningsdag Ouderkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of andere materiële dan wel andere immateriële schade. Gebruik je gezond verstand: Geen ongewenste intimiteiten, geen hinderlijk gedrag, geen agressie, racisme of andere vorm van discriminatie, geen wapens of drugs, niet wildplassen.
  • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
  • Je mag geen glaswerk/bierflessen mee het terrein op nemen.
  • Gooi je afval in de afvalbakken op het terrein en niet op straat of in de tuin van buurtbewoners.
  • Op het terrein kan meer dan 85dB(A) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor.
  • Tijdens Koningsdag Ouderkerk zullen op het terrein en tijdens de activiteiten foto’s en video-opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Als je Koningsdag Ouderkerk bezoekt ga je hiermee akkoord.
  • We wensen je een geweldige Koningsdag toe!