Aubade

Tijd: 09:45 uur
Locatie: Muziek vanuit de Hervormde Kerk, meezingen vanuit huis/straat
In samenwerking met Henk Vermeulen

Omdat er geen aubade in het plantsoen georganiseerd kan worden zullen er vanaf 09:45 uur diverse liederen op het carillon van de Hervormde Kerk aan de Kalverstraat gespeeld worden.
Om 10:00 uur speelt de beiaardier het Wilhelmus. Zingen jullie allemaal vanuit het raam of de deuropening mee zodat  heel het dorp het hoort?

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.